سنسورها

 

 

برند نوع خودرو نام فارسی کالا کد و برندها قیمت عکس محصول خرید
SENSOR.OXYGEN M 3 NEW 3 NEW سنسور اکسیژن
AK NO:
508043
برند کالا
AKMOTOR
0.00 ریال
وضعیت
فعال
0.00 ریال
سنسور هواکش M3 & M323 / DENSO
AK NO:
508042
برند کالا
DENSO
0.00 ریال
وضعیت
فعال
0.00 ریال
SENSOR.OXYGEN 4 LINES / MZ 3 سنسور اکسيژن مزدا ORIGINAL . LAIN4 .3
AK NO:
508013
0.00 ریال
وضعیت
فعال
0.00 ریال
SENSOR?SPEED M 3 M 3 سنسور سرعت مزدا
AK NO:
508020
برند کالا
AKMOTOR
0.00 ریال
وضعیت
فعال
0.00 ریال
SENSOR (ABS) L=R M3/M5 2.0/1.6 3 سنسور چرخ جلو مزدا
AK NO:
508008005
برند کالا
AKMOTOR
0.00 ریال
وضعیت
فعال
0.00 ریال
VALVE , SOLENOID M 3 2 / 3 سنسور شیر برقی روی منیفولد
AK NO:
508038005
برند کالا
AKMOTOR
0.00 ریال
وضعیت
فعال
0.00 ریال
RESISTOR . BLOWER UNIT M 3 M 3 . سنسور یونیت نگهدارنده هوای رادیاتور
AK NO:
508035
برند کالا
AKMOTOR
0.00 ریال
وضعیت
فعال
0.00 ریال
SENSOR CRANKSHAFT FML 1.6 M323 سنسور میل لنگ
AK NO:
508006
برند کالا
AKMOTOR
0.00 ریال
وضعیت
فعال
0.00 ریال
SENSOR ( R ) RR A.B.S FML1.6 M323 / RH سنسور چرخ عقب راست
AK NO:
508008003
برند کالا
AKMOTOR
0.00 ریال
وضعیت
فعال
0.00 ریال
VALVE , E.G.R M 3 M3 سنسور استپر موتور مزدا
AK NO:
508028
برند کالا
AKMOTOR
0.00 ریال
وضعیت
فعال
0.00 ریال